Nosaltres

R-kiem seeds, cooperativa fundada el 1998, després de la col•laboració
de cultivadors i genetistes d’àmbit nacional i internacional.