Mix Nova Generació

MUSE 2 LLAVORS
INT: Entre 2 setmanes de creixement vegetatiu amb llum CFL i entre 8-9 setmanes en floració amb SODI.
EXT: Finals de Setembre.

Z-KIEM 2 LLAVORS
INT: Entre 2 setmanes de creixement vegetatiu amb llum CFL i entre 8 setmanes en floració amb SODI.
EXT: Principis d’octubre.

ELI 2 LLAVORS
INT: Entre 2 setmanes de creixement vegetatiu amb llum CFL i entre 9 setmanes en floració amb SODI.
EXT: Finals de Setembre.