PORTƎLA

Aquesta varietat és el resultat del creuament entre un mascle satiu ICER i una femella Jamaicana, sumament densa i resinosa. Ha estat preservada dins de les seleccions “lambsbread”, cultivades en la zona més profunda de la regió “The Mountains Blue”.
La massa radicular de la varietat Portela es caracteritza per un desenvolupament ràpid i explosiu, facilitant la tasca d’esqueixat.
(Es recomana prendre les màximes precaucions amb aquesta varietat, contra la olor en interiors.)

Genotip: Icer x Lambsbread Jamicana
Gust: El seu gust és d’un Haze amb tocs cítrics. Inoblidable per molts dels cultivadors i genetistes de R-kiem seeds .
Interior: 3 setmanes de creixement vegetatiu amb llum CFL i 9 setmanes de floració amb sodi.
Exterior: Principis d’Octubre.
Producció: 600 grams m2.
Predominancia: SATIVA.

Descripció

1º categoría PROFESIONALES, Summer cannabiscup Barcelona 2014.
3º categoría BIO, Spannabis Cannabis- championscup Barcelona 2014.
2º categoría HASH, Cannaval Tenerife 2015.
1º categoría INTERIOR, Cannaval Tenerife 2015.