PROTECCIÓ DE DADES I PROPIETAT INTELECTUAL

Basándonos en la R-KIEM SEEDS es basa en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,

Tots els continguts del web son titularitat exclusiva de R-KIEM SEEDS i tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al web, estan protegits per la llei.

PUNTS DE VENDA